Prata med oss om säker eldning!

Eldstadsbesiktning i Göteborg och Västra Götaland

Har du frågor om din eldstad? Tveka inte att prata med oss på Hisingens Sotnings AB. Med rötterna inom sotning och brandskyddskontroll kan vi det mesta som rör säker eldning, hela vägen från installation av eldstad till löpande underhåll och besiktningsåtgärder.

SSR Godkänd Besiktning®

Genom våra eldstadsbesiktningar kan du få en utökad kontroll av din anläggning – t ex när det är dags för underhåll eller efter gjord nyinstallation. Vi arbetar utifrån konceptet SSR GODKÄND BESIKTNING®, som är världens första kvalitetssäkrade metod för besiktningar av eldstäder och rökkanaler. Konceptet, som är framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, bygger på en noga dokumenterad metodik. Genom den senaste tekniken för mätning och analys får du exakta svar om eldstadens funktion, in i minsta decimal.

LÄS MER HÄR

Sotning

Idag utförs den lagstadgade sotningen via ett av kommunen utsett sotningsföretag. Du har dock möjlighet att ansöka om att låta annan utföra sotningen. Kriteriet för detta är att den du anlitar har motsvarande kompetens. Hisingens Sotnings AB kan ombesörja sotningen i din fastighet, men först behöver du alltså begära detta hos kommunen.

Vårt team sotar/rengör skorsten och eldstäder med stavmetoden, vilket innebär att anläggningen sätts för undertryck och rökkanalen rensas med roterande effektiva viskor. Sotningen sker i en sluten process, där eldstaden kapslas in. Allt stoff samlas sedan upp i vår sotsug.

Övriga tjänster

För säkert tillträde till tak och skorsten kan vi också hjälpa dig att sätta upp taksteg och fastmonterat glidskydd för markstegen. Prata gärma även med vårt team om andra frågor kopplade till din eldstad, skorsten och imkanal. Vi kan hjälpa dig med exempelvis:

  • Borttagning av tjärbildning i rökkanalen
  • Termofotografering
  • Hetvattentvätt av imkanaler m.m.
KONTAKTA OSS

KONTAKTA OSS

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 07.00–12.00 samt 13.00 – 16.00 på tel 031-51 56 56.    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.