Länkar

Här nedan lite användbara länkar:

taksakerhet.se – Branschstandard för taksäkerhet.

ID06 – Ett säkert system för alla branscher för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen.

SSR  Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR).

SSR-godkänd besiktning – För att bättre möta kundernas och samhällets krav har vi inom Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund utvecklat branschstandarden SSR GODKÄND BESIKTNING. SSR GODKÄND BESIKTNING har flera syften – först och främst är det en kvalitetssäkring av utförandet.

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

MSBs Eldningsbroschyr Umgås och trivs framför brasan – Några tips och råd från MSB om hur du eldar säkert hemma.