Om Hisingens Sotnings AB

Certifiering FR2000FR2000 Certifikat Hisingens Sotnings AB

Hisingens Sotnings AB är certifierade enligt FR2000 » och har genom det ett certifierat Kvalitets- och Miljö- Ledningssystem.

FR2000 Certifiering Hisingens Sotnings ABI och med denna certifiering uppfyller vi kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd och Kompetens.


ID06

Vår personal kan identifiera/legitimera sig med ID06 – Systemet för legitimationsplikt genom elektroniska personalliggare.

Sponsring

Hisingens Sotnings AB sponsrar Stadsmissionen i Göteborg, Skorstensfejaryrkets Museum och Frölunda Indians.